Centrum Inicjatyw Obywatelskich ogłasza nabór na bezpłatne prowadzenie księgowości dla słupskich organizacji pozarządowych i/lub podmiotów ekonomii społecznej w ramach projektu „Pozarządówka+ – program integracji i wsparcia dla słupskich organizacji pozarządowych”.

KOGO SZUKAMY?

Szukamy organizacji pozarządowych, które:

  1. zostały zarejestrowane najpóźniej w 2015 roku,
  2. nie wykazują średniego przychodu za poprzednie lata powyżej 40.000,00 zł/rok
  3. nie korzystały w poprzednich latach z bezpłatnych usług księgowych świadczonych przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich,
  4. zatrudniają (w różnych formach) nie więcej, niż 5 osób,
  5. mają siedzibę w Słupsku i prowadzą działania na rzecz słupszczan/nek.

Twoja organizacja spełnia któreś z w/w kryteriów? Wypełnij i złóż formularz rekrutacyjny!

CO OFERUJEMY?

Oferujemy bezpłatne, profesjonalne usługi księgowe, polegające na prowadzeniu księgowości w 2018 roku (wraz z bilansem).

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?

Wyślij formularz na adres cio@cio.slupsk.pl

lub

w biurze Centrum Inicjatyw Obywatelskich przy ul. Sienkiewicza 19 w godzinach 8-16

lub

w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej przy ul. Niedziałkowski 6,

w trakcie dyżurów pracowników/nic CIO, tj. we wtorki i czwartki w godzinach 15.00-18.00.

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 9 marca 2018 roku.

O przyjęciu organizacji do programu wsparcia będzie decydowała liczba kryteriów spełnianych przez daną organizację (im więcej spełnionych, tym większa szansa).

formularz naboru

Projekt „Pozarządówka+ – program integracji i wsparcia dla słupskich organizacji pozarządowych”, realizowany jest przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich i Fundację Indygo ze środków Miasta Słupska.