Centrum Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu „Pozarządówka++ – integracja i wsparcie” ogłasza nabór słupskich organizacji pozarządowych i/lub podmiotów ekonomii społecznej, do programu wsparcia polegającego na prowadzeniu bezpłatnej usługi księgowania.

 JEŚLI JESTEŚ ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ,  która spełnia któryś z niżej wymienionych kryteriów, to wypełnij i złóż formularz rekrutacyjny!

  1. rejestracja podmiotu najpóźniej w 2016 roku,
  2. w latach 2016-2018 przychód nie wyższy niż 40.000,00 zł rocznie,
  3. nie korzystanie z bezpłatnych usług księgowych świadczonych przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich we wcześniejszym okresie,
  4. maksymalna liczba zatrudnionych w 2018 roku osób (w różnych formach) – 5

CO OFERUJEMY?

Bezpłatne, profesjonalne usługi księgowe polegające na prowadzeniu księgowości w 2019 roku (wraz z bilansem).

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?

Złożyć formularz rekrutacyjny na adres:

  1. Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku, ul. Sienkiewicza 19,

w godz. 8.00-15.00

lub

  1. w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej w Słupsku, ul. Niedziałkowskiego 6, w trakcie dyżurów pracowników/nic CIO, tj. we wtorki i czwartki w godzinach 15.00-18.00

lub

  1. pocztą elektroniczną na adres: cio@cio.slupsk.pl

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 25 marca 2019 roku.

O przyjęciu organizacji do programu wsparcia będzie decydowała liczba kryteriów spełnianych przez daną organizację (im więcej spełnionych, tym większa szansa).

Projekt „Pozarządówka++ – integracja i wsparcie”, realizowany jest przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich i Fundację Indygo ze środków Miasta Słupska.

formularz-naboru-1