Projekt: Obywatele i Kształtowanie Przestrzeni

Mieszkańcy Słupska w ostatnim czasie w niewielkim stopniu angażują się w sprawy publiczne, rzadko uczestniczą w konsultacjach społecznych. Utrudnia to władzom miasta podejmowanie decyzji. Ma to duże znaczenie szczególnie gdy chodzi o przestrzeń miejską. Planowane inwestycje wywołują reakcję mieszkańców zbyt późno, gdy dokumentacja projektowa jest już skończona, zgody uzyskane, a modyfikacja projektu rodzi wiele problemów.

Każdej władzy potrzebna jest otwartość na opinie mieszkańców, a jej zadaniem jest m.in. tworzenie przestrzeni do debaty publicznej. Niestety często brakuje w Słupsku realnej okazji, aby opinie Słupszczan i Słupszczanek mogły wybrzmieć, faktycznego miejsca aby przedyskutować wątpliwości i pomysły. Konsultacje społeczne w Słupsku, w szczególności w obszarze przestrzeni miejskiej, są zbyt zawiłe i niezbyt atrakcyjne dla mieszkańców. A my, Słupszczanie i Słupszczanki zbyt często nie wierzymy, że nasz głos może wnieść coś wartościowego w procesy planistyczne, projektowe i inwestycyjne. Wyzwaniem, jakiemu musimy sprostać, to stworzenie odpowiednich okazji, abyśmy mogli się włączyć w proces podejmowania decyzji o przestrzeni publicznej w mieście. Zrobimy to za pomocą trzech kroków zaplanowanych w projekcie „Obywatele i kształtowanie przestrzeni”:

1. Przygotujemy program Nasza Wspólna Przestrzeń z udziałem urzędników miejskich i mieszkańców i mieszkanek miasta oraz wspólnie wybierzemy miejsca w Słupsku, które chcemy zagospodarować, w których powstanie infrastruktura czasu wolnego z elementami błękitno-zielonej infrastruktury. Wspierać nas będą specjaliści od planowania rozwiązań przestrzennych w sposób partycypacyjny, czyli włączający mieszkańców i mieszkanki.

2. Zorganizujemy okazję do zaangażowania osób zainteresowanych w projektowanie konkretnych rozwiązań dla wybranych w Słupsku miejsc. Będziemy szukać dobrych rozwiązań w tym zakresie u partnerów z Islandii https://www.humanrights.is/en

3. Zachęcimy cały Słupsk do działania na rzecz zachowania miejskiego ładu przestrzennego -będziemy się wspólnie uczyć i wypracujemy standardy kształtowania, projektowania i utrzymania przestrzeni w Słupsku, korzystając z doświadczeń naszego chorwackiego partnera https://dura.hr/

Liderem projektu jest: Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku, a partnerem w Polsce jest Miasto Słupsk.

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny
(link https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/)