Moja Przestrzeń – Aktualności2022-03-15T15:04:14+01:00

Warsztaty dotyczące jakości przestrzeni w Słupsku i jej wpływu na jakość życia mieszkańców

30 marca w siedzibie Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku w towarzystwie Zuzanny Chudzińskiej z ZAstudio i przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Słupsku oraz Zarządu Infrastruktury Miejskiej rozmawialiśmy o jakości przestrzeni w naszym mieście i jej wpływu na jakość życia mieszkańców. Poruszano kwestie związane ze znaczeniem terenów rekreacyjnych i funkcji zieleni w mieście oraz estetyką i użytecznością przestrzeni. Warsztaty i spotkania w ramach projektu służyć będą wypracowaniu standardów kształtowania, projektowania i utrzymania przestrzeni w Słupsku.

31 marca 2023|

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych koncepcji zagospodarowania ulicy Wojska Polskiego. Konsultacje trwają do 17 kwietnia br.

Projekt zagospodarowania polegający w głównej mierze na zazielenieniu jednej z najbardziej znanych słupskich ulic, opracowany został przez projektantów ZA studio, znanego w Słupsku m.in. z nagradzanego w kraju projektu zagospodarowania Klinów Zieleni. Pomysł na zazielenienie ulicy zgłosili mieszkańcy Słupska w ramach programu "Nasza Wspólna Przestrzeń – program na rzecz rozwoju infrastruktury czasu wolnego na terenie Miasta Słupska", a koncepcja została wybrana również przez mieszkańców miasta podczas plebiscytu, który odbył się na przełomie maja i czerwca ubiegłego roku. Zakres zadania obejmuje usunięcie części nawierzchni wykonanych z kostki brukowej i płyt chodnikowych [...]

31 marca 2023|

Spotkanie partycypacyjne przy ul. Górnej w Słupsku

Serdecznie zapraszamy na spotkanie konsultacyjne dotyczące zagospodarowania terenu przy schodach przy ul. Górnej. Od godziny 15:00 spotykamy się na spacerze terenowym z udziałem mieszkańców okolicznych osiedli i ulic, projektantów i urbanistów. O 16:00 w siedzibie stowarzyszenia Coolturka wypracowywać będziemy pomysły na zagospodarowanie przestrzeni. Czekamy na Wasze propozycje, spostrzeżenia i uwagi. Podczas spotkania będzie możliwość skonsultowania pomysłów z przedstawicielami Urzędu Miejskiego i Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku.

11 września 2022|

Spotkanie partycypacyjne przy ul. Riedla w Słupsku

20 lipca br. o godz. 16:00 serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się przy ul. Riedla w Słupsku. Konsultacjom poddany zostanie Park sportowo-rekreacyjny znajdujący się przy tej ulicy, wybrany przez mieszkańców w głosowaniu w ramach programu "Nasza wspólna przestrzeń". Spotkanie to jednym z sześciu zaplanowanych spotkań, które mają zachęcić mieszkańców do udziału w kształtowaniu swojego środowiska miejskiego poprzez aktywne konsultacje społeczne.  Zaprojektujmy wspólne naszą przestrzeń.

18 lipca 2022|

Rozpoczęcie głosowania w ramach Programu „Nasza wspólna przestrzeń”

W terminie określonym w regulaminie zadania „Nasza wspólna przestrzeń – program na rzecz rozwoju infrastruktury czasu wolnego na terenie Miasta Słupska” wpłynęły 32 wnioski, w tym 15 w kategorii 1) i 17 w kategorii 2). Pozytywną ocenę formalną otrzymały 22 wnioski, w tym 6 w ramach kategorii 1). Z protokołem prac Panelu Ekspertów można zapoznać się pod linkiem: http://bip.um.slupsk.pl/ogloszenia/3974.html Zadania w kategorii 1), które otrzymają największą liczbę głosów zostaną wybrane do ubiegania się o dofinansowanie w ramach "Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024" (po wcześniejszym [...]

24 maja 2022|Tags: |

Spotkania konsultacyjne – spacery terenowe i warsztaty projektowe

  Centrum Inicjatyw Obywatelskich zaprasza na bezpłatne spotkania konsultacyjne w ramach prowadzonego naboru wniosków do Programu "Nasza wspólna przestrzeń": w sobotę 19 marca odbędą się spacery terenowe. Dwie pory dnia do wyboru: godzina 10.00  (spacer ulicami: Armii Krajowej przez Sierpinka, H. Pobożnego w kierunku ul. Gdańskiej) albo 14.00 (spacerować będziemy ul. Legionów Polskich, Dywizjonu 303, Zaborowskiej przez 11 Listopada w kierunku ul. Królowej Zofii). W czwartek 24 marca odbędą warsztaty projektowe pn. Jak odpowiedzialnie kształtować przestrzeń w mieście. Dwie pory dnia do wyboru: sesja południowa od 12:00 i sesja popołudniowa [...]

16 marca 2022|

Nabór projektów do programu „Nasza wspólna przestrzeń” – programu na rzecz rozwoju infrastruktury czasu wolnego na terenie Miasta Słupska

Zapraszamy Państwa do składania wniosków w ramach Programu „Nasza wspólna przestrzeń – program na rzecz rozwoju infrastruktury czasu wolnego na terenie Miasta Słupska”, dzięki któremu zostaną zagospodarowane nowe i istniejące miejskie przestrzenie publiczne. Formularz_zgłoszenia>>>>>> REGULAMIN >>>>>>> Celem Programu jest tworzenie nowych terenów zieleni, parków, skwerów, ogólnodostępnych przestrzeni lub rewaloryzacja już istniejących małych centrów życia społecznego oraz budowa aktywności obywatelskiej poprzez włączanie mieszkańców w procesy zarządzania Miastem. Każdy mieszkaniec może złożyć wniosek zawierający własny pomysł na zmiany w przestrzeni miejskiej w kategoriach: 1) infrastruktura turystyczna i rekreacyjna: tworzenie nowych lub modernizacja istniejących [...]

16 marca 2022|
Przejdź do góry