Z dumą i radością informujemy Państwa, iż nasza dotychczasowa prezeska CIO, Marta Makuch, została powołana na stanowisko wiceprezydentki Słupska. Marta Makuch pełniła funkcję prezeski CIO od 2009 roku. 

Marta Makuch jest ekspertką z zakresu współpracy z jednostkami samorządowymi (współtwórczyni i ekspertka Modelu Kontraktowania Usług Społecznych oraz doradczyni wielu samorządów w zakresie wdrażania innowacyjnych, prospołecznych rozwiązań).

Rodowita słupszczanka, która od najmłodszych lat angażowała się w liczne inicjatywy społeczne i kulturalne. Ukończyła studia magisterskie na kierunku kulturoznawstwo na Uniwersytecie Warszawskim. W Warszawie rozpoczęła swoją zawodową drogę w największej federacji organizacji infrastrukturalnych – w Sieci SPLOT, której członkiem było ówczesne Słupskie Centrum Wspomagania Organizacji Pozarządowych, później przekształcone w Centrum Inicjatyw Obywatelskich.

Po powrocie do Słupska rozpoczęła pracę w CIO – najpierw jako wiceprezeska, a od 2009 roku jako prezeska zarządu CIO. Przez 6 lat pełniła funkcję członkini zarządu ogólnopolskiej Sieci SPLOT, była członkinią Zespołu doradczego przy Prezydencie RP Bronisławie Komorowskim dotyczącego funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz wielu ciał doradczych na poziomie lokalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim. W 2012 roku odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego za pracę na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego. W 2017 odznaczona Bursztynową Różą – Nagrodą Specjalną Regionalnego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Gdańsku.

Przez ostatnie lata pełniła rolę tutorki i coacha zarówno dla organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej jak i samorządów. Jest doświadczoną trenerką i doradczynią (ukończyła VI Szkołę Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP oraz Szkołę Facylitatorów Budowania Partnerstw Lokalnych Stowarzyszenia Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych), w ostatnich latach zajmowała się realizacją projektów międzynarodowych i wdrażaniem rozwiązań z zagranicy, w szczególności w obszarze przedsiębiorczości społecznej.

Nową prezeską Centrum Inicjatyw Obywatelskich została Grażyna Bolewska >>>>.