Z przyjemnością informujemy, iż przeprowadziliśmy i zakończyliśmy program 20 lekcji obywatelskich w Słupskich szkołach. Zajęcia skierowane były do uczniów klas 7-8 szkół podstawowych i do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Jako inicjatorzy i autorzy powstania tego programu zajęć, mamy nadzieję że dzięki przygotowanemu scenariuszowi nasze szkoły i nauczyciele pracujący z młodzieżą będą chętniej w swojej pracy podejmowali szeroko pojętą tematykę obywatelską, w tym także w zakresie przedsiębiorczości społecznej. Liczymy też, że m.in. dzięki takim zajęciom młodzi ludzie zyskają szerszą świadomość istniejącej struktury społecznej, uwarunkowań prawnych funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, a w konsekwencji wdrożony program zajęć będzie wspierał uczniów w stawaniu się aktywnymi, świadomymi i odpowiedzialnymi obywatelami, którzy są zdolni do podejmowania odpowiedzialności za siebie i innych.

Serdecznie dziękujemy za udział w programie wszystkich Szkołom oraz zapraszamy pozostałe do zapoznania się z naszym programem edukacji obywatelskiej młodzieży.

CIO_edukacja_obywatelska_program >>>