W dniu 21.01.2021r. Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął Projekt Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie edukacji i kapitału społecznego (RPS) i skierował go do konsultacji społecznych, które potrwają do 05.03.2021r.

Zakres tematyczny Programu przedstawia działania mające na celu

  • zwiększenie jakości usług edukacyjnych na wszystkich etapach kształcenia z uwzględnieniem potrzeb gospodarki i rynku pracy;
  • postępu technologicznego i wyzwań cywilizacyjnych;
  • zakłada rozwój aktywnej i świadomej wspólnoty regionalnej;
  • wzrost identyfikacji mieszkańców z regionem;
  • zachowanie dziedzictwa kulturowego;
  • wzmocnienie poczucia więzi mieszkańców ze środowiskiem lokalnym oraz poprawę funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznych służących wzajemnej integracji.

Z Projektem RPS oraz Harmonogramem spotkań można zapoznać się na stronie dedykowanej Strategii Województwa Pomorskiego 2030 – www.strategia2030.pomorskie.eu – w zakładce dotyczącej Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie edukacji i kapitału społecznego.

W ramach konsultacji zaplanowane zostało spotkanie w formie wideokonferencji: dla subregionu Słupskiego jest to 19.02.2021r. o godz. 12:00. Link do spotkań dostępny jest pod adresem: https://strategia2030.pomorskie.eu/-/harmonogram-konsultacji-rps-w-zakresie-edukacji-i-kapitalu-spolecznego

Zachęcamy serdecznie do wzięcia udziału w konsultacjach oraz w spotkaniu online 19.02.2021r. lokalne organizacje pozarządowe!