Pod koniec października wystartowała II edycja konkursu na najlepszą inicjatywę społeczną przygotowana przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku.

Celem konkursu było wytypowanie najlepszych słupskich inicjatyw społecznych za rok 2019 r. i 2020 r., których realizatorami były organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne,

Nabór wniosków zakończył się 10 listopada 2020 r. Komisja konkursowa w składzie: Beata Macedońska, Magdalena Mijewska, Patrycja Czawłytko oraz Inga Kawałek dokonała wyboru 2 najlepszych inicjatyw, które otrzymają nagrodę w wysokości 500 zł brutto.

Laureatami konkursu na najlepszą inicjatywę społeczną 2020 zostali:

– Słupscy Korczakowscy za Festiwal Praw Dziecka

oraz

– grupa nieformalna reprezentowana przez D. Wawrowską, siostry Siadlak, A. Safader i mieszkańców Słupska za Słupski Strajk Kobiet

Dziękujemy wszystkim Wnioskodawcom za zgłoszenie do konkursu.

Gratulujemy zwycięzcom !