Zadanie polegało na wspieraniu organizacji pozarządowych, w tym organizacji samopomocowych, działających na terenie Słupska poprzez lokalny konkurs grantowy oraz wsparcie informacyjno – doradcze w zakresie m.in. realizacji projektów społecznych. Przedsięwzięcie, dofinansowane ze środków Miasta Słupska, zrealizowano w 2016 roku.

Cele główne projektu:

  1. wzrost liczby obywateli angażujących się w życie społeczne poprzez realizację w Słupsku w 2016 roku;
  2. wzmocnienie potencjał u III sektora w Słupsku poprzez rozwój zdolności do realizacji projektów społecznych;
  3. zwiększenie kompetencji obywatelskich, społecznych i kreatywności słupszczan/nek poprzez realizację różnorodnych inicjatyw na rzecz społeczności lokalnych;
  4. zwiększenie umiejętności i wiedzy grantobiorców w zakresie planowania i realizacji projektów społecznych poprzez udział w cyklu spotkań informacyjno-doradczych w 2016 roku.
  5. wzrost aktywności lokalnej, wzrost liczby wolontariuszy.

Rezultaty i produkty projektu:

  • zwiększono dostęp do konkursu grantowego dla słupskich organizacji – 1 konkurs dotacyjny;
  • zwiększono liczbę realizowanych w Słupsku inicjatyw pozarządowych w zakresie działań na rzecz zwierząt, w tym przeciwdziałaniu przemocy wobec zwierząt – poprzez wsparcie 3 projektów społecznych dofinansowanych w ramach konkursu (na kwotę 13.000 zł);
  • zwiększono wiedzę i umiejętności grantobiorców w zakresie realizacji projektów społecznych poprze organizację spotkań informacyjnych i spotkań doradczych – 2 spotkania informacyjne, 4 spotkania doradcze dla grup inicjatywnych;
  • zwiększono dostęp do informacji o konkursach grantowych dla organizacji i formach realizacji projektów społecznych poprzez publikacje na stronach www.cio.slupsk.pl, profilu Facebook CIO oraz informacje przekazywane poprzez e-mail bezpośrednio do organizacji. Ponadto informacje o konkursie ukazały się w lokalnych mediach – Radio Koszalin i TV Kanał 6.