Centrum Inicjatyw Obywatelskich zaprasza na szkolenie „Jak aplikować o środki na realizację zadań publicznych?” Szkolenie odbędzie się 26 października 2020 r. w siedzibie Centrum Inicjatyw Obywatelskich (al. Sienkiewicza 19, II p.).

W programie szkolenia:

Omówienie formularza oferty – elementy obowiązkowe i nieobowiązkowe.
Określanie rezultatów wraz ze sposobem ich mierzenia i komplementarności działań.
Tworzenie budżetu – koszty kwalifikowane, rodzaje miar, racjonalność kosztów.
Wkład własny organizacji – finansowy, osobowy i rzeczowy – sposób kalkulacji i uzasadniania.
Omówienie kryteriów oceny formalnej i merytorycznej w konkursach organizowanych przez Urząd Miejski w Słupsku.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY >>>

Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres: cio@cio.slupsk.pl lub dostarczyć osobiście – biuro CIO ul. Sienkiewicza 19, Słupsk do 21 dnia października 2020 roku do godz. 15:00.

Miejsce szkolenia:  Centrum Inicjatyw Obywatelskich, ul. Sienkiewicza 19, II p.

Kontakt telefoniczny: 59 840 29 20.

 

Szkolenie odbywa się w ramach projektu ” „Pozarządówka +” wsparcie i integracja”, dofinansowanego ze środków Miasta Słupska.