Centrum Inicjatyw Obywatelskich zaprasza na szkolenie „Jak aplikować o środki na realizację zadań publicznych?”
Szkolenie odbędzie się 14 grudnia 2020 r. w godzinach 16:00 – 20:00 w formie on-line.

W programie szkolenia:

Omówienie formularza oferty – elementy obowiązkowe i nieobowiązkowe.
Określanie rezultatów wraz ze sposobem ich mierzenia i komplementarności działań.
Tworzenie budżetu – koszty kwalifikowane, rodzaje miar, racjonalność kosztów.
Wkład własny organizacji – finansowy, osobowy i rzeczowy – sposób kalkulacji i uzasadniania.
Omówienie kryteriów oceny formalnej i merytorycznej w konkursach organizowanych przez Urząd Miejski w Słupsku.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY>>>

Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres: cio@cio.slupsk.pl lub dostarczyć osobiście – biuro CIO ul. Sienkiewicza 19, Słupsk do 14 grudnia 2020 roku do godz. 13:00.

Platforma na której odbędzie się szkolenie: ZOOM

Kontakt telefoniczny: 59 840 29 20.