ZMIANA NAZWY SŁUPSKIEGO CENTRUM WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA CENTRUM INICJATYW OBYWATELSKICH