Miasto Słupsk przekazuje w Wasze ręce informator, który powstał z myślą  o osobach z niepełnosprawnościami, seniorach oraz opiekunach  i osobach wspierających. Chce w ten sposób wskazać Wam  miejsca, instytucje i akcje, dzięki którym będziecie mogli  aktywnie uczestniczyć w życiu miasta. Znajdziecie tu również  garść informacji o tym, gdzie otrzymacie potrzebną pomoc.  Wdrażając formy wsparcia takie jak Koperta Życia, Telefon  Seniora, E-Recepta, a także realizując projekty kierowane do  osób z niepełnosprawnościami tworzymy przyjazną przestrzeń,  która zawsze jest otwarta na potrzeby wszystkich mieszkanek  i mieszkańców Słupska.

Zachęcamy do pobrania informatora „Otwarty Słupsk” (pdf, 1MB) oraz do rozpowszechniania informacji o możliwości pobrania informatora ze strony internetowej (link).

Informator  sfinansowano ze środków budżetu Miasta Słupska Słupska będących w dyspozycji Słupskiej Rady Seniorów.

Osoby zainteresowane wersją papierową zapraszamy do  Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku przy placu Zwycięstwa 1  (pokój 208) w godzinach funkcjonowania Urzędu.

Dostępność

Publikacja „Otwarty Słupsk – Informator dla osób starszych  i osób z niepełnosprawnościami”  jest dostępna w najpopularniejszych czytnikach ekranu (NVDA, Jaws, WindowEyes). Prawidłowy odczyty umożliwiają następujące ustawienia w aplikacji Adobe Reader:

  1. wybranie zakładki „Edycja”
  2. następnie wybranie pola „Dostępność” i opcji  „Zmień opcje odczytu” (Możemy wywołać te ustawienia skrótem klawiszowym shift + ctrl + 5)
  3. następnie wybieramy  „odczytaj cały dokument” – aby przemieszczać się według nagłówków po tekście na liście należy wybrać opcję  „Kolejność czytania według znaczników”.