Centrum Inicjatyw Obywatelskich informuję o wyniku postępowania nr 4/04/2018/OWES dotyczącego świadczenia usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia pt: RODO – unijne zmiany w zakresie ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej oraz ich wpływ na działalność podmiotów ekonomii społecznej, realizowanego w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim”

Pełna lista ofert:

Oferta nr 1 – Training Designers Sp. z o. o.

Oferta nr 2 – Snażyk Granicki spółka komandytowa

Oferta nr 3 – Andrzej Rybus – Tołłoczko

Oferta nr 4 EMPIRIA DUO SP. Z O. O.  SP. K.

 

Wybór Wykonawcy:

Oferta nr 3 – Andrzej Rybus – Tołłoczko

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający dokonał wyboru oferty, która jest możliwa do zakontraktowania, ponieważ otrzymał największą ilość punktów oraz mieści się w stawce godzinowej, jaką zaplanowano w budżecie na realizację usług szkoleniowych. Ponadto Wykonawca posiada doświadczenie zawodowe w obszarze świadczenia usług trenerskich choć nie przyznano mu za nie punktów, a jego oferta cenowa była najkorzystniejsza spośród przysłanych ofert.