Przypominamy, że grupy nieformalne, chcące złożyć wniosek do Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY, powinna ten fakt skonsultować z właściwym Operatorem. W przypadku Miasta Słupska i powiatu słupskiego, jest nim Centrum Inicjatyw Obywatelskich.

Jednocześnie, o ile to możliwe, zachęcamy grupy nieformalne do nawiązywania współpracy z organizacją pozarządową, celem złożenia wniosku aplikacyjnego do konkursu.

Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na stronie: http://www.akumulatorspoleczny.pl/pl