Jeszcze w tym półroczu rozpoczniemy rekrutację samorządów, które chcą wprowadzić klauzule społeczne do swoich procedur oraz przetestować pierwotną wersję modelu, a następnie wdrożyć poprawiony model. Już wkrótce podamy zasady rekrutacji i kryteria wyboru. 

Model na więcej – hiszpańskie inspiracje na polskim