Zapraszamy Państwa do zapoznania się z wynikami dodatkowego naboru w powiecie słupskim. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!

Protokół z komisji konkursowej – nabór dodatkowy dla powiatu słupskiego

WYNIKI NABORU – DODATKOWY KONKURS DLA POWIATU SŁUPSKIEGO