Kto może aplikować w ramach Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY? Jakie środki można pozyskać? Jakie działania są możliwe do realizacji?

Poniżej przedstawiamy skrót najważniejszych informacji. Są one również dostępne TU.

W ramach Funduszu, wsparcie przyznawane jest dla inicjatyw i projektów w obszarze pożytku publicznego:
1. mini-granty do 500 zł – dla grup i organizacji – NIE JEST WYMAGANY WKŁAD WŁASNY
2. granty do 5000 zł – dla grup i organizacji – JEST WYMAGANY WKŁAD 10% W POSTACI WOLONTARIATU.

O środki z Funduszu mogą starać się:
1. grupy nieformalne mieszkańców – min. 3-osobowe grupy mieszkańców z woj. pomorskiego CZŁONKAMI GRUP NIE MOGĄ BYĆ OSOBY WCHODZĄCE W SKŁAD ORGANÓW STATUTOWYCH JAKIEJKOLWIEK ORGANIZACJI.

Grupa może wnioskować samodzielnie, lub we współpracy z organizacją (starszą, niż 2,5 roku).

2. młode organizacje pozarządowe – organizacje z woj. pomorskiego, działające nie dłużej niż 2,5 roku z przychodami rocznymi do 25.000 zł. WNIOSKOWAĆ MOGĄ TAKŻE ORGANIZACJE BĘDĄCE W TRAKCIE REJESTRACJI.
Zachęcamy do składania wniosków za pośrednictwem witkac.pl

Fundusz AKUMULATOR SPOŁECZNY współfinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zadanie współfinansowane ze środków Miasta Słupska.