Wspólny przejazd rowerowy z prezydentem miasta Robertem Biedroniem w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności w Słupsku. Tym razem to rowerzystki/ści zakorkowały/li miasto!

Wydarzenie było organizowane we współpracy z Przedstawicielstwem Regionalnym Komisji Europejskiej.

Fot. Tomasz Keler/CIO