Szukamy ciekawych projektów społecznych do dofinansowania.

Centrum Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu „Impuls społeczny” finansowanego ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030, planuje w grudniu zorganizować wydarzenie o nazwie „Krąg dobroczynności”

CZYM JEST KRĄG DOBROCZYNNOŚCI?

Będzie to wyjątkowe wydarzenie, podczas którego będziemy starali się zebrać pieniądze na 3 wybrane projekty społeczne o wartości do 2000 zł każdy.

Na początku spotkania autorzy projektów będą mieli czas na ich prezentację i zachęcenie przybyłych gości do dokonywania wpłat. Opowiedzą o swoich działaniach i celach oraz o tym jakiej zmiany chcą dokonać.

Następnie osoba prowadząca wydarzenie rozpocznie zbiórkę pieniędzy poprzez zaangażowanie przybyłych gości w różnego rodzaju „wyzwania”, które uruchomią krąg dobroczynności (np. ktoś z sali zaoferuje pewną kwotę pieniędzy pod warunkiem że określona grupa przybyłych gości dorzuci jeszcze po jakiejś mniejszej kwocie albo wykona jakieś zadanie).

Wydarzenie zostanie zorganizowane na dużej sali ze sceną gdzie przedstawiciele biznesu, kultury, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych przy posiłku i dobrej muzyce, będą mogli zaangażować się społecznie.

POSZUKUJEMY TRZECH PROJEKTÓW! 

Szukamy trzech ciekawych i różnorodnych projektów, których autorzy będą zachęcać do wpłat i opowiadać o tym, co chcieliby zmienić w środowisku lokalnym za 2000 zł.

Projekty mogą zgłaszać osoby indywidualne oraz grupy nieformalne!

Na propozycje czekamy do 06.12.2021r.     POBIERZ WNIOSEK >>>>>>

Autorzy projektów muszą opisać swój pomysł na formularzu, który jest do pobrania poniżej. 

Komisja dokona wyboru trzech projektów spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń do 9 grudnia 2021r.

Termin wydarzenia planowany jest na połowę grudnia 2021r. Szczegółowe informacje o wydarzeniu takie jak miejsce i godzina, zostaną podane do końca listopada.