Zapraszamy mieszkańców Słupska i regionu do udziału w wyjątkowych szkoleniach organizowanych w ramach Festiwalu Wiedzy. Szkolenia będą prowadzone przez trenerów z całej Polski, w ramach treningu zadaniowego trenerów 22 Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych. W ofercie mamy 7 różnych tematycznie szkoleń, a wśród nich pięć szkoleń w mieście Słupsk (każde szkolenie odbywa się w godzinach 9:00 16:00):

 1. Od pomysłu do projektu. Jak stworzyć projekt społeczny. (Ratusz Miejski, sala 212)

szkolenie 2 dniowe, będzie skierowane do wszystkich osób zaangażowanych w działalność społeczną, które szukają wsparcia finansowego w swoich gminach i stawiają pierwsze kroki w pisaniu projektów. Podczas szkolenia dowiedzą się czym różni się pomysł od projektu a projekt od wniosku o dofinansowanie oraz jak dobrze napisać projekt aby uzyskać dofinansowanie.

https://forms.gle/NpgGmDscNCC7HH9S9

2. Jak dobry język wpływa na dobre postawy. (Sala w NOT przy ul. Garncarskiej 4)

szkolenie 2 dniowe, skierowane do nauczycielek, nauczycieli i innych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w wieku ok. 11–16 lat. Podczas szkolenia uczestniczki i uczestnicy poszerzą swoją wiedzę na temat języka włączającego i wykluczającego, a także skutków, jakie może nieść ich stosowanie. Nabędą kompetencje potrzebne do wprowadzania języka równościowego, nauczą się zauważać przejawy dyskryminacji językowej i na nie reagować.

https://forms.gle/EGzeg4D9udxuVLEa6  

3.Jak wykorzystać narzędzia partycypacji społecznej aby zmieć swoje otoczenie. (Sala w CIO, Al. Sienkiewicza 19, II piętro)

– szkolenie 2 dniowe, skierowane do aktywnych mieszkańców Słupska, którzy chcą zaktywizować swoje środowisko lokalne i zintegrować się z innymi mieszkańcami, chcą aby na ich ulicach czy osiedlach tętniło życie bądź też widzą różne problemy czy wyzwania którymi chcieliby się zająć. Uczestnicy podczas szkolenia dowiedzą się jakie narzędzia partycypacji społecznej dostępne są w naszym mieście, czym się różnią i jak można je wykorzystać w działaniach na rzecz swojego najbliższego otoczenia.

https://forms.gle/4JxPqMKPVm3DusiCA

4.Dziecko i film. Jak rozmawiać z dziećmi p(o) filmie. (Sala w Domu Startup’ów, ul. Tuwima 34)

celem 2-dniowego szkolenia jest podniesienie kompetencji filmoznawczych w pracy z dziećmi oraz rozwinięcie umiejętności pedagogicznych związanych z filmem. Szkolenia jest adresowane do osób, które chcą świadomie używać filmu w zabawie i w pracy z dziećmi 6-13 lat.

https://forms.gle/CmB7wiZ8STaDqbXi6 

5.Jak promować organizację społeczną w internecie. (SCOPiES, sala 21, ul. Niedziałkowskiego 6)

– szkolenie 1 dniowe, skierowane do pracowników PES. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się m.in. jak pisać teksty do Internetu, jak wykorzystywać możliwości każdej wybranej platformy społecznościowej czy jak planować efektywnie działania online.

https://forms.gle/sBawDDUHs7Lr7ZpV7

oraz dwa szkolenia w powiecie słupskim:

1. Pierwsze kroki tworzenia miejscowości tematycznej.

– głównym celem 2-dniowych warsztatów jest przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej pierwszych kroków jakie należy podjąć tworząc miejscowość tematyczną. Szkolenie ma zainspirować uczestników do rozpoczęcia działań związanych ze znalezieniem tematu przewodniego ich miejscowości.

W trakcie warsztatu uczestnicy i uczestniczki:

  • dowiedzą się co to jest miejscowość tematyczna,

  • dowiedzą się jak szukać tematu wyróżniającego daną miejscowość,

  • nauczą się badać zasoby swojej społeczności za pomocą mapy zasobów,

  • nauczą się wybierać temat miejscowości za pomocą piramidy skojarzeń,

  • nauczą się jak budować ofertę miejscowości tematycznej za pomocą tabeli zasobów,

  • dowiedzą się gdzie szukać partnerów do wspólnych działań,

  • będą widzieć co robić po szkoleniu – poznają kolejne kroki do rozwoju miejscowości tematycznej.

2. Praca z grupą młodzieży po pandemii.

– szkolenie 1 dniowe, skierowane do pracowników młodzieżowych, osób związanych z instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, którzy swoją ofertę kierują do młodych. Podczas warsztatu uczestnicy będą mieli okazję przyjrzeć się zmianom w swojej pracy po doświadczeniu lockdownu, poznają sposoby konstruowania oferty dostosowanej do potrzeb młodzieży i dowiedzą się jak zadbać o dobrą atmosferę w grupie.

Serdecznie zapraszamy do zapisów na szkolenia w mieście Słupsk.

Na szkolenia w powiecie słupskim rekrutacja już jest zakończona.

zielony romb z napisem CIO logo stowarzyszenia trenerów organizacji pozarządowych stoplogo miasta Słupsk