Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku przymierza się do przeprowadzenia usług szkoleniowych oraz badawczych i eksperymentalno-rozwojowych oraz pokrewnych usług doradczych w ramach projektu pn. „Facylitacja Innowacji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego wspólnie z Partnerem Zagranicznym: Ajuntament De Sant Boi De Llobregat, Hiszpania. W ramach rozeznania rynku zapraszamy do przesłania oferty mającej na celu wyłonienie wykonawcy niżej opisanych usług.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE_werska polska >>>>>>>

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE _wersja angielska >>>>>>>