Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku, prowadzące Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim,

przy wsparciu hiszpańskiego partnera, opracowało adaptację tej metody facylitacji innowacji dla potrzeb podmiotów społecznych.

Skorzystać z niej mogą zarówno grupy inicjatywne, które dopiero poszukują swojego modelu działania w konkretnym obszarze,

jak i organizacje społeczne, które szukają nowych ścieżek rozwoju, pragną uruchomić nową usługę,

poszukują rozwiązań dla problemów różnej natury, a które hamują postęp w organizacji.

Metodologia może pomóc także organizacjom w wychodzeniu z kryzysu, dla których nowe pomysły mogą stanowić ważną dźwignię.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się i korzystania z publikacji!!!

Facylitacja innowacji w organizacjach społecznych>>>

Facylitacja_innowacji_narzędzia>>>>