Ekonomia społeczna. Czy Polska ma szansę na przeniesienie katalońskich wzorców? Jakie możliwości, ale i wyzwania stawiają przed nami ekonomia społeczna i solidarna?

Zachęcamy do lektury artykułu Marty Makuch. Porusza w nim kwestie dotyczące funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej w Polsce i Katalonii.

Artykuł dostępny jest na stronie: https://publicystyka.ngo.pl/ekonomia-spoleczna-czy-polska-ma-szanse-na-przeniesienie-katalonskich-wzorcow