24 kwietnia 2017 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli/lek Centrum Inicjatyw Obywatelskich i Gminy Słupsk z pracownikami Rada Prowincji w Barcelonie. Podczas wizyty dyskutowano o skutecznej polityce integracji społecznej w Katalonii oraz zasadach współpracy Rady Wojewódzkiej Barcelony z organizacjami pozarządowymi.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Czas na zmianę! Polsko-katalońska wymiana doświadczeń”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Liderem przedsięwzięcia jest Gmina Słupsk, partnerami – Centrum Inicjatyw Obywatelskich oraz Asociacion Smilemundo z Barcelony (partner zagraniczny).

Celem Projektu jest wypracowanie wspólnie z Partnerem zagranicznym na podstawie jego doświadczeń i wiedzy rozwiązania służącego wsparciu włączenia społecznego i walki z ubóstwem wśród 30 osób (18 osób bezrobotnych i 12 osób nieaktywnych zawodowo) oraz wdrożenie/zaadaptowanie tego rozwiązania w Gminie Słupsk.