Zysk jest ważny, ale nie najważniejszy. Ekonomia społeczna to pewna filozofia działania, polegająca na wzajemnej odpowiedzialności różnych grup społecznych za innych. To ekonomia solidarna, ekonomia równych szans.
(Dr Mirosław GREWIŃSKI, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej)

Katalonia jest regionem, w którym od lat funkcjonują rozwiązania w zakresie ekonomii społecznej i solidarnej. To tak zwane „dobre praktyki”, z których warto korzystać.

Zachęcamy do zapoznania się z Atlasem Dobrych Praktyk. Niech jego lektura będzie inspiracją dla ciekawych przedsięwzięć.

Atlas Dobrych praktyk powstał w ramach projektu „Czas na zmianę! Polsko-katalońska wymiana doświadczeń”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.