Prezentujemy Państwu Poradnik pokazujący w jaki sposób jednostki samorządu terytorialnego oraz ich lokalni partnerzy mogą usytuować ekonomię społeczną w sferze realizowanych przez siebie polityk
publicznych.
Publikacja powstała w ramach projektu „Ekonomia solidarna bez granic”, który był realizowany przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich ze Słupska wraz z partnerami: Miastem Słupski stowarzyszeniem Smilemundo z Barcelony.
W trakcie projektu odbyła się seria wizyt studyjnych, debat i spotkań zespołów roboczych. Partnerzy wspólnie przeanalizowali i zdiagnozowali stan kapitału społecznego w Słupsku. W proces zaangażowali się także eksperci i przedstawiciele lokalnych władz.
Dzięki temu powstał unikalny zestaw propozycji rozwiązań i narzędzi, wraz z kompleksowo łączącą je metodologią wspierania i rozwoju społecznej przedsiębiorczości i współpracy pod nazwą Miasto Społecznie Odpowiedzialne.

ZOBACZ PUBLIKACJĘ:
Miasto społecznie odpowiedzialne-podręcznik tworzenia strategii rozwoju ES w JST.