Z radością informujemy, że dzięki otrzymanemu dofinansowaniu ze środków Miasta Słupska, w puli Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY na Słupsk znalazło się dodatkowych 10.000 zł do rozdysponowania wśród organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.

Ze środków tych zostaną wsparte zadania z zakresu pobudzania aktywności obywatelskiej i aktywizacji społeczności
lokalnych, w szczególności w zakresie działania na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji i działań rzeczniczych. Mogą to być przedsięwzięcia ukierunkowane na zapobieganie zjawisku dyskryminacji (np. kampanie społeczne, zajęcia, warsztaty), a także włączające społecznie osoby zagrożone dyskryminacją, w tym m.in.: kobiety, osoby starsze, osoby niepełnosprawne (np. szkolenia, warsztaty, zajęcia).

Zachęcamy do składania wniosków za pośrednictwem witkac.pl

Dodatkowych informacji udziela Operator:

Centrum Inicjatyw Obywatelskich

ul. Sienkiewicza 19, 76-200 Słupsk

cio@cio.slupsk.pl; tel. 59 840 29 20

Fundusz AKUMULATOR SPOŁECZNY współfinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zadanie współfinansowane ze środków Miasta Słupska.