Chcesz zwiększyć swoje umiejętności w zakresie jednej z najbardziej współczesnych i coraz bardziej popularnej metody pozyskiwania środków przez organizacje pozarządowe? Jeśli tak, zapraszamy na organizowany przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu pn. „Solidarność ekonomiczna” finansowanego ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, cykl edukacyjny pt. „Twoje pierwsze kroki w fundraisingu”

Cykl bazować będzie na autorskim programie Anny Jędrzejewskiej, która jest specjalistką od

fundraisingu z ponad 20 letnim doświadczeniem.

 W ramach programu wsparciem objętych zostanie 6 słupskich podmiotów ekonomii społecznej.

Na pierwszym etapie 2 przedstawicieli z każdego z 6-ciu zrekrutowanych PES weźmie udział w dwudniowym szkoleniu z zakresu fundraisingu.

Następnie każdy z PES objęty zostanie bezpośrednią opieką trenera – łącznie 90 godz. indywidualnego wsparcia doradczego w podziale na 6 podmiotów, czyli 15 godzin doradztwa indywidualnego dla każdego PES biorącego udział w cyklu edukacyjnym.

Udział PES w programie zakończy się przełożeniem zdobytej wiedzy na praktykę – złożeniem oferty sponsorskiej przez każdy podmiot uczestniczący we wsparciu. Wsparcie doradcze dla każdego PES zostanie zindywidualizowane, przy czym uwzględniać będzie następujące elementy: przygotowanie oferty sponsorskiej, opracowanie graficzne oferty, zasady prowadzenia rozmów z biznesem oraz sporządzenie listy potencjalnych partnerów.

Szkolenie odbędzie się w drugiej połowie sierpnia a bezpośrednio po nim ruszy doradztwo indywidualne!

Formularz zgłoszeniowy (dostępny w pliku pod ogłoszeniem) prosimy przesyłać na adres: cio@cio.slupsk.pl lub dostarczyć osobiście – biuro CIO ul. Sienkiewicza 19 w Słupsku w terminie do 10 sierpnia 2019 r.

 Kontakt telefoniczny 59 840 29 20.

formularz zgłoszeniowy FIO – cykl edukacyjny Twoje pierwsze kroki w fundraisingu>>>>>