Zakończone projekty

„IMPULS – szkolenia i doradztwo dla sektora ES”

Projekt, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, skierowany był do organizacji pozarządowych z powiatów człuchowskiego, lęborskiego, wejherowskiego, bytowskiego i słupskiego. Celem projektu było wzmocnienie organizacji pozarządowych w zakresie prowadzenia działalności w sferze Ekonomii Społecznej i oraz poprawa ich pozycji na rynku pracy jako potencjalnych pracodawców. Konkurs na uczestnictwo organizacji pozarządowych w projekcie był otwarty do wyczerpania środków. O udziale w projekcie decydowała kolejność

Autor: |2017-05-11T15:41:33+02:0010 maja 2017|Kategoria: Zakończone projekty|

Barometr Współpracy

Jest to ogólnopolskie badanie samorządów wszystkich szczebli, realizowane we wszystkich województwach, w oparciu o regionalne ośrodki SPLOT. Celem badania było pozyskanie informacji na temat sposobów współpracy samorządów z sektorem ekonomii społecznej, zwłaszcza w kontekście ustawy o działalności pożytku publicznego, oraz ocena tej współpracy. Dane pozyskiwano z gmin i powiatów. Badanie zrealizowano na podstawie wystandaryzowanej dla całego kraju ankiety. Na poziomie

Autor: |2017-05-11T15:42:13+02:0010 maja 2017|Kategoria: Zakończone projekty|

„Infopunkt Ekonomii Społecznej”

Celem projektu było wsparcie tworzenia polskiego modelu ekonomii społecznej (ES) poprzez określanie jej roli i zadań, zdefiniowanie potencjału uczestników oraz kierunków rozwoju. Szczególne znaczenie przypisano wypracowaniu metod zaangażowania społeczności lokalnych na rzecz wykorzystania instrumentów gospodarki społecznej w aktywizacji zawodowej grup zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy. Zadania regionalnych ośrodków Sieci SPLOT w ramach projektu: uruchomienie regionalnych Infopunktów ekonomii społecznej (w 16 województwach

Autor: |2017-05-11T15:43:06+02:0010 maja 2017|Kategoria: Zakończone projekty|

„~WOS = Niewiedza o Społeczeństwie”

Projekt składał się ze sprzężonych ze sobą zadań, których celem jest wsparcie młodzieży w podejmowaniu działań na rzecz lokalnego środowiska. Dzięki realizacji projektu młodzież miała szansę na zwiększenie swojej wiedzy i  dobycie nowych umiejętności w zakresie działań społecznych. W ramach projektu zrealizowano cykle szkoleń wyjazdowych i stacjonarnych dla młodzieży szkolnej oraz  nauczycieli przedmiotu Wiedza o Społeczeństwie i szkolnych opiekunów samorządów

Autor: |2017-05-11T15:42:40+02:0010 maja 2017|Kategoria: Zakończone projekty|

NaprawmyTo.pl (2011 -2013)

Projekt „Uruchomienie i prowadzenie internetowej platformy NaprawmyTo.pl w Słupsku” finansowany z grantu Fundacji im. Stefana Batorego. Jego głównym celem było wdrożenie narzędzia internetowego, które umożliwi proste przekazywanie informacji przez mieszkańców Słupska do poszczególnych instytucji na temat dostrzeżonych lokalnych problemach w przestrzenni publicznej. Podstawową funkcją serwisu jest mapowanie i zgłaszanie problemów oraz spraw wymagających poprawienia w przestrzeni publicznej w następujących obszarach: INFRASTRUKTURA (np. zalana

Autor: |2017-05-11T15:44:35+02:0010 maja 2017|Kategoria: Zakończone projekty|

Od partnerstwa do kooperacji – projekt innowacyjny testujący

PI "Od partnerstwa do kooperacji" to projekt innowacyjny testujący. Jego celem było wypracowanie nowego modelu zlecania realizacji zadań publicznych przez samorządy organizacjom pozarządowym. Realizowany był od 1 listopada 2012 roku do 30 czerwca 2015 przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich jako liderem projektu, wraz z partnerami – Uniwersytetem Warszawskim oraz Gminą Miasto Ustka. Celem projektu było wypracowanie narzędzia związanego z kontraktowaniem usług

Autor: |2018-06-14T13:54:59+02:0014 sierpnia 2015|Kategoria: Projekty, Zakończone projekty|
ZMIEŃ KONTRAST
ZMIEŃ ROZMIAR CZCIONKI