Z dzieckiem w miasto

Zadanie zrealizowane w ramach Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego 2016. Zaplanowane działania miały na celu propagowanie miejsc przyjaznych rodzicom i dzieciom, a także namawianie słupszczan i słupszczanek, by chętniej korzystali z przestrzeni centrum miasta, gdzie pojawiły się punkty, w których możliwe jest przewinięcie, nakarmienie dziecka oraz spędzenie z nim wspólnego czasu. Głównym celem zadania było zatem zwiększenie dostępności miejsc użyteczności publicznej o

By |2018-06-14T13:42:49+02:0014 czerwca 2018|Kategorie: Projekty, Zakończone projekty|

Konkurs grantowy „Eko – Grant”

Zadanie polegało na wspieraniu organizacji pozarządowych w tym organizacji samopomocowych działających na terenie Słupska poprzez lokalny konkurs grantowy oraz wsparcie informacyjno - doradcze w zakresie m.in. realizacji projektów społecznych. Przedsięwzięcie, współfinansowane ze środków Miasta Słupska, zrealizowano w 2016 roku. Celem podejmowanych działań było pobudzanie aktywności obywatelskiej i aktywizacja społeczności lokalnej w szczególności w zakresie działania na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji i

By |2018-06-14T13:39:55+02:0014 czerwca 2018|Kategorie: Projekty, Zakończone projekty|

Konkurs grantowy „Stop przemocy wobec zwierząt”

Zadanie polegało na wspieraniu organizacji pozarządowych, w tym organizacji samopomocowych, działających na terenie Słupska poprzez lokalny konkurs grantowy oraz wsparcie informacyjno - doradcze w zakresie m.in. realizacji projektów społecznych. Przedsięwzięcie, dofinansowane ze środków Miasta Słupska, zrealizowano w 2016 roku. Cele główne projektu: wzrost liczby obywateli angażujących się w życie społeczne poprzez realizację w Słupsku w 2016 roku; wzmocnienie potencjał u

By |2018-06-14T13:37:40+02:0014 czerwca 2018|Kategorie: Projekty, Zakończone projekty|

Konkurs grantowy „Granty dla słupskich NGO”

Zadanie polegało na wspieraniu organizacji pozarządowych, w tym organizacji samopomocowych, działających na terenie Słupska poprzez lokalny konkurs grantowy oraz wsparcie informacyjno - doradcze w zakresie m.in. realizacji projektów społecznych. Przedsięwzięcie zrealizowano w 2016 roku. Główne cele projektu: wzmocnienie potencjału trzeciego sektora poprzez organizację dwóch naborów wniosków grantowych ("Granty dla słupskuch NGO") dla słupskich organizacji, w ramach których zgłoszono do dofinansowania;

By |2018-06-14T13:35:47+02:0014 czerwca 2018|Kategorie: Projekty, Zakończone projekty|

GO NGO!

Działania skierowane była do organizacji pozarządowych, działających na terenie Miasta Słupska i mieszkańców/nek Słupska. Wsparciem objęto ok. 30 NGO. Głównym celem projektu było stworzenie przestrzeni do integracji sektora pozarządowego w Słupsku oraz zwiększenie zakresu współpracy pomiędzy organizacjami. W ramach projektu w 2017 roku zrealizowano: 11 spotkań integracyjnych ze słupskimi organizacjami: Fundacją INDYGO, Stowarzyszeniem INSPIRACJE, Integracyjnym Klubem Sportowym ZRYW, Bankiem Żywności,

By |2018-06-11T13:44:24+02:0011 czerwca 2018|Kategorie: Projekty, Zakończone projekty|

„Rośniemy – dojrzewamy – wspieramy. Wspólne działania na rzecz aktywności społecznej i III sektora w województwie pomorskim” (2015)

Projekt realizowany przez Pomorską Siec Centrów Organizacji Pozarządowych (CIO jest członkiem) w partnerstwie ze Słowińską Grupą Rybacką oraz Fundacją Inicjowania Rozwoju "UP Foundation". Jego głównym celem było wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych z województwa pomorskiego poprzez działania edukacyjne i rozwojowe dla Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych i jej beneficjentów. W ramach projektu udzielono wsparcia coachingowego dla 20 organizacji z działających na

By |2017-05-13T18:11:57+02:0011 maja 2017|Kategorie: Zakończone projekty|

Rady Pożytku do STANDARDowego użytku (2014-2015)

Projekt stanowił odpowiedź, na pilotażowy konkurs  (w ramach PO KL Poddziałanie 5.4.2) ‘Wdrożenie standardów współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi’ ogłoszony przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Partnerzy projektowi to: Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych  -  jako LIDER PROJEKTU, Centrum Inicjatyw Obywatelskich  w Słupsku, Województwo Zachodniopomorskie, Stowarzyszenie Centrum Promocji I Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP w Lesznie, Województwo Wielkopolskie,

By |2017-05-11T08:38:05+02:0011 maja 2017|Kategorie: Zakończone projekty|

Top Model Współpracy w województwie pomorskim (2014-2015)

Projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Kobylnica. Jego celem było wdrożenie dobrych rozwiązań i narzędzi zgodnie z Modelem Współpracy Administracji Publicznej i Organizacji Pozarządowych stworzonym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. W ramach projektu 6 gmin we współpracy z organizacjami pozarządowymi stworzyło po minimum 6 narzędzi z Modelu, które wzmocnią współpracę pomiędzy JST a NGO. Gminy wdrażające narzędzia z Modelu Współpracy: Gmina

By |2017-05-11T08:36:45+02:0011 maja 2017|Kategorie: Zakończone projekty|

Aktywność obywatelska – to jest to! (2013)

Celem projektu było zwiększenie aktywności mieszkańców Słupska w życiu publicznym poprzez prowadzenie działań o charakterze informacyjno-edukacyjnym. Działania przewidziane w projekcie skierowane były do kilku grup: indywidualnych mieszkańców Słupska, przedstawicieli słupskich organizacji pozarządowych, przedstawicieli lokalnych instytucji publicznych oraz przedstawicieli/ lokalnych mediów. Kompozycja działań projektowych była zróżnicowana. Do najważniejszych przedsięwzięć, podejmowanych przez CIO w ramach projektu, należy zaliczyć: PUNKT DORADCZY - z poradnictwa

By |2017-05-11T08:28:24+02:0011 maja 2017|Kategorie: Zakończone projekty|

Słupsk Obywatelski (2007-2008)

„Obywatelski Słupsk” to projekt realizowany przez CIO w dwóch edycjach, z racji różnych źródeł jego finansowania (Środki Przejściowe PHARE 2007, 2008). Jego główną ideą jest wspieranie obywatelskich postaw wśród mieszkanek i mieszkańców naszego miasta. Głównym celem projektu było wzmocnienie mechanizmów konsultacji społecznych oraz uczestnictwa w tych konsultacjach mieszkańców Słupska i regionu. Służyła temu kompozycja wielu działań, obejmujących bezpośrednie debaty publiczne

By |2017-05-11T15:45:40+02:0010 maja 2017|Kategorie: Zakończone projekty|
Przejdź do góry