Model na więcej

Projekt „Model na więcej” realizowany jest przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w partnerstwie z Witkac Sp. z o. o., Samorządem Województwa Pomorskiego oraz hiszpańskim stowarzyszeniem Asociacion Smilemundo z Barcelony (partner zagraniczny). Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest wypracowanie we współpracy z partnerem zagranicznym rozwiązania dotyczącego współpracy jednostek

By |2018-08-28T08:38:27+02:0030 października 2017|Kategorie: Aktualne projekty|

Ścieżką Kopernika z Akademią Pomorską!

Celem projektu jest wyposażenie w kompetencje oraz wzrost świadomości społecznej młodzieży i społeczeństwa z regionu słupskiego poprzez edukację w formie zajęć, warsztatów i debat z zakresu zachowań prozdrowotnych. Efektem projektu będzie nabycie przez młodzież wiedzy, umiejętności pracy w grupie i kompetencji interpersonalnych. Projekt realizowany jest przez Akademię Pomorską w Słupsku, w partnerstwie z Centrum Inicjatyw Obywatelskich. Akademia Pomorska w Słupsku

By |2017-09-15T14:14:58+02:001 września 2017|Kategorie: Aktualne projekty, Projekty|

Ekonomia solidarna bez granic

Projekt „Ekonomia solidarna bez granic” realizowany jest przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w partnerstwie z Miastem Słupsk oraz hiszpańskim stowarzyszeniem Asociacion Smilemundo z Barcelony (partner zagraniczny). Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca z zagranicznym Partnerem polegać będzie na wymianie informacji i doświadczeń, na transferze nowych rozwiązań i ich zaadaptowaniu

By |2018-12-28T10:48:31+01:0010 sierpnia 2017|Kategorie: Aktualne projekty|

Czas na zmianę! Polsko-katalońska wymiana doświadczeń

Projekt "Czas na zmianę! Polsko-katalońska wymiana doświadczeń” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Liderem przedsięwzięcia jest Gmina Słupsk, partnerami - Centrum Inicjatyw Obywatelskich oraz Asociacion Smilemundo z Barcelony (partner zagraniczny). Celem Projektu jest wypracowanie wspólnie z Partnerem zagranicznym na podstawie jego doświadczeń i wiedzy rozwiązania służącego wsparciu włączenia społecznego i walki

By |2017-07-17T13:03:21+02:0017 lipca 2017|Kategorie: Aktualne projekty|

Fundusz AKUMULATOR SPOŁECZNY

Fundusz AKUMULATOR SPOŁECZNY to przyjazny, trwały i innowacyjny fundusz, mający na celu pobudzanie aktywności społecznej mieszkanek i mieszkańców Pomorza. Skierowany jest do grup nieformalnych i organizacji pozarządowych, działających na rzecz dobra wspólnego. Fundusz budowany jest w partnerstwie organizacji pozarządowych z województwa pomorskiego: Fundacji Pokolenia, Centrum Inicjatyw Obywatelskich, Stowarzyszenia EDUQ,  Fundacji Rozwoju Lokalnego PARASOL, Lokalnej Grupy Działania Ziemi Człuchowskiej, Stowarzyszenia Morena,

By |2018-11-05T17:36:17+01:0017 lipca 2017|Kategorie: Aktualne projekty|

Aktualne projekty

I. OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE SŁUPSKIM: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim zaprasza do skorzystania ze świadczonego wsparcia. Biuro OWES mieści się w Słupsku, przy ul. Sienkiewicza 19 (II p.). Pracownicy dostępni są w godz. 8.00-15.00. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej realizuje usługi na rzecz podmiotów ekonomii społecznej (PES) obejmujących: 1) podmioty reintegracyjne – służące reintegracji społecznej i

By |2017-07-04T12:06:51+02:0010 maja 2017|Kategorie: Aktualne projekty|

Aktywnie razem

Centrum Inicjatyw Obywatelskich i Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku po raz kolejny realizują projekt na rzecz słupskich seniorów/rek. Przedsięwzięcie pod nazwą „Aktywnie razem” współfinansowane jest ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Miasta Słupska. JAKI JEST CEL? Projekt skierowany jest do osób, które ukończyły 60 rok życia i chcą aktywnie działać w lokalnej społeczności, poznać świat komputerów i

By |2017-09-15T13:55:17+02:0015 marca 2017|Kategorie: Aktualne projekty, Projekty|
Przejdź do góry