Projekt SPLOT Wartości – Splot Values

Projekt Splot Wartości jest  dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu CERV (Citizens, Equality, Rights and Values). Projekt ma na celu ochronę, promowanie i podnoszenie świadomości w zakresie podstawowych praw i wartości UE poprzez wspieranie organizacji społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Projekt skupia się na organizacjach działających regionalnie/lokalnie, które mają mniejszy dostęp do wsparcia informacyjno-edukacyjnego oraz możliwości finansowania działań. Projekt obejmie [...]

By |2023-04-13T09:16:59+02:0031 marca 2023|Kategorie: Aktualne projekty|

Xenofilia

W projekcie „Xenofilia” Centrum Inicjatyw Obywatelskich występuje w roli partnera. Liderem projektu jest Stowarzyszenie PORT. Przestrzeń Otwarta. Projekt ten zakłada działania na rzecz imigrantów w Słupsku.Cel projektu: Celem projektu jest integracja społeczna imigrantów w Słupsku. Działania projektowe zakładają podniesienie kompetencji kluczowych osób w regionie w zakresie tworzenia, korzystania, monitorowania usług równej jakości na rzecz imigrantów. W ramach projektu imigranci otrzymają [...]

By |2022-11-16T09:15:06+01:0011 lutego 2022|Kategorie: Aktualne projekty, Projekty|

„Model na więcej”

O projekcie „Model na więcej” Projekt „Model na więcej” realizowany jest przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w partnerstwie z Witkac Sp. z o. o., Samorządem Województwa Pomorskiego oraz hiszpańskim stowarzyszeniem Asociacion Smilemundo z Barcelony (partner zagraniczny). Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W opracowaniu zawartości strony udział wzięli: - Tomasz [...]

By |2023-01-10T12:39:47+01:0030 marca 2021|Kategorie: Zakończone projekty|

Z dzieckiem w miasto

Zadanie zrealizowane w ramach Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego 2016. Zaplanowane działania miały na celu propagowanie miejsc przyjaznych rodzicom i dzieciom, a także namawianie słupszczan i słupszczanek, by chętniej korzystali z przestrzeni centrum miasta, gdzie pojawiły się punkty, w których możliwe jest przewinięcie, nakarmienie dziecka oraz spędzenie z nim wspólnego czasu. Głównym celem zadania było zatem zwiększenie dostępności miejsc użyteczności publicznej o [...]

By |2018-06-14T13:42:49+02:0014 czerwca 2018|Kategorie: Projekty, Zakończone projekty|

Konkurs grantowy „Eko – Grant”

Zadanie polegało na wspieraniu organizacji pozarządowych w tym organizacji samopomocowych działających na terenie Słupska poprzez lokalny konkurs grantowy oraz wsparcie informacyjno - doradcze w zakresie m.in. realizacji projektów społecznych. Przedsięwzięcie, współfinansowane ze środków Miasta Słupska, zrealizowano w 2016 roku. Celem podejmowanych działań było pobudzanie aktywności obywatelskiej i aktywizacja społeczności lokalnej w szczególności w zakresie działania na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji i [...]

By |2018-06-14T13:39:55+02:0014 czerwca 2018|Kategorie: Projekty, Zakończone projekty|

Konkurs grantowy „Stop przemocy wobec zwierząt”

Zadanie polegało na wspieraniu organizacji pozarządowych, w tym organizacji samopomocowych, działających na terenie Słupska poprzez lokalny konkurs grantowy oraz wsparcie informacyjno - doradcze w zakresie m.in. realizacji projektów społecznych. Przedsięwzięcie, dofinansowane ze środków Miasta Słupska, zrealizowano w 2016 roku. Cele główne projektu: wzrost liczby obywateli angażujących się w życie społeczne poprzez realizację w Słupsku w 2016 roku; wzmocnienie potencjał u [...]

By |2018-06-14T13:37:40+02:0014 czerwca 2018|Kategorie: Projekty, Zakończone projekty|

Konkurs grantowy „Granty dla słupskich NGO”

Zadanie polegało na wspieraniu organizacji pozarządowych, w tym organizacji samopomocowych, działających na terenie Słupska poprzez lokalny konkurs grantowy oraz wsparcie informacyjno - doradcze w zakresie m.in. realizacji projektów społecznych. Przedsięwzięcie zrealizowano w 2016 roku. Główne cele projektu: wzmocnienie potencjału trzeciego sektora poprzez organizację dwóch naborów wniosków grantowych ("Granty dla słupskuch NGO") dla słupskich organizacji, w ramach których zgłoszono do dofinansowania; [...]

By |2018-06-14T13:35:47+02:0014 czerwca 2018|Kategorie: Projekty, Zakończone projekty|

GO NGO!

Działania skierowane była do organizacji pozarządowych, działających na terenie Miasta Słupska i mieszkańców/nek Słupska. Wsparciem objęto ok. 30 NGO. Głównym celem projektu było stworzenie przestrzeni do integracji sektora pozarządowego w Słupsku oraz zwiększenie zakresu współpracy pomiędzy organizacjami. W ramach projektu w 2017 roku zrealizowano: 11 spotkań integracyjnych ze słupskimi organizacjami: Fundacją INDYGO, Stowarzyszeniem INSPIRACJE, Integracyjnym Klubem Sportowym ZRYW, Bankiem Żywności, [...]

By |2018-06-11T13:44:24+02:0011 czerwca 2018|Kategorie: Projekty, Zakończone projekty|

Ścieżką Kopiernika

Projekt „Model na więcej” realizowany jest przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w partnerstwie z Witkac Sp. z o. o., Samorządem Województwa Pomorskiego oraz hiszpańskim stowarzyszeniem Asociacion Smilemundo z Barcelony (partner zagraniczny). Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest wypracowanie we współpracy z partnerem zagranicznym rozwiązania dotyczącego współpracy jednostek [...]

By |2022-02-11T09:05:55+01:0030 października 2017|Kategorie: Zakończone projekty|

Ścieżką Kopernika z Akademią Pomorską!

Celem projektu jest wyposażenie w kompetencje oraz wzrost świadomości społecznej młodzieży i społeczeństwa z regionu słupskiego poprzez edukację w formie zajęć, warsztatów i debat z zakresu zachowań prozdrowotnych. Efektem projektu będzie nabycie przez młodzież wiedzy, umiejętności pracy w grupie i kompetencji interpersonalnych. Projekt realizowany jest przez Akademię Pomorską w Słupsku, w partnerstwie z Centrum Inicjatyw Obywatelskich. Akademia Pomorska w Słupsku [...]

By |2022-02-11T09:07:54+01:001 września 2017|Kategorie: Projekty, Zakończone projekty|
Przejdź do góry