Centrum Inicjatyw Obywatelskich wraz z Miastem Słupsk chciałoby poznać Państwa opinie, potrzeby, rekomendacje na temat wzmacniania współpracy organizacji w środowisku lokalnym jak i  podejście do kwestii związanych z ekonomizacją działań. 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety. Jest ona anonimowa. 
Pozyskane dane posłużą nam do opracowania Słupskiego Programu Wspierania Ekonomii Społecznej i Solidarnej.
Wypełnienie ankiety zajmuje około 10 minut. 
Na Państwa opinie czekamy do 27 kwietnia (piątek). 

Z góry dziękujemy za poświęcony czas.

Aby uruchomić ankietę proszę kliknąć w poniższy link:
https://www.webankieta.pl/ankieta/333613/badanie-potencjalu-i-potrzeb-w-zakresie-ekonomii-spolecznej-i-solidarnej-w-slupsku.html