Zapraszamy na spotkania informacyjne i konsultacyjne Akumulatora Społecznego 2019 w subregionie słupskim. Poniżej aktualny plan spotkań:

Spotkania informacyjne
SŁUPSK
04 kwietnia (CIO, Al. Sienkiewicza 19 / godz. 16.00)
USTKA
15 kwietnia (SGR, Przewłoka, ul. Ustecka 8 / godz. 15.00)

Dyżury doradcze –
09 kwietnia, 16 kwietnia, 23 kwietnia: (Słupsk, SCOPiES, ul. Niedziałkowskiego 6 / godz. 14-18)
17 kwietnia (GOK w Dębnicy Kaszubskiej, ul. Ks. Antoniego Kani 55 / godz. 14.30 – 18.30)
Zadanie jest współfinansowane w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego