Zachęcamy do udziału w dodatkowym konkursie grantowym Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY, dofinansowanego w ramach P FIO.

W ramach konkursu można się ubiegać o jeden z następujących rodzajów dotacji:

• Minigrant do 500 zł na inicjatywę ze sfery pożytku publicznego

• Grant do 5000 zł na projekt ze sfery pożytku publicznego

Dofinansowanie można przeznaczyć tylko i wyłącznie na realizację projektów na obszarze powiatu słupskiego i/lub na rzecz jego mieszkańców!

W ramach konkursu można złożyć maksymalnie jeden wniosek!

UWAGA: Jeżeli organizacja lub grupa otrzymała już w 2020 roku dofinansowanie w ramach Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY, nie może brać udziału w dodatkowym naborze!

Nabór: od 1 do 10 września 2020. Projekty mogą być realizowane w okresie od 16 września do 15 listopada 2020.

Wszelkie informacje o konkursie dostępne są na stronach Funduszu: www.akumulatorspoleczny.pl i na platformie Witkac.pl

AKUMULATOR SPOŁECZNY – regulamin dodatkowego konkursu 2020

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z Operatorem Funduszu w powiecie słupskim:

Centrum Inicjatyw Obywatelskich
ul. Sienkiewicza 19, 76-200 Słupsk
WWW: cio.slupsk.pl,
e-mail: cio@cio.slupsk.pl, tel. 59 840 29 20