Informujemy, że II ETAP oceny merytorycznej – PREZENTACJE – odbędzie się w czwartek 30.05.  Startujemy od godziny 12.00 w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego 6. Szczegóły dotyczące poszczególnych godzin prezentacji prześlemy do liderów grup w osobnych informacjach.

Dodatkowe informacje:
tel. 59 840 29 20
tomasz.keler@cio.slupsk.pl