W załączeniu zaktualizowany regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt.

„Model na więcej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa _aktualizacja z dnia 14.10.2019 r.>>>