Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku przymierza się do zlecenia usług tłumaczenia w ramach projektu pn. „Facylitacja Innowacji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego wspólnie z Partnerem Zagranicznym: Ajuntament De Sant Boi De Llobregat, Hiszpania. W ramach szacowania wartości rynkowej usług zapraszamy do przesłania oferty mającej na celu określenie wartości planowanego zamówienia.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE – wersja polska

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE – wersja angielska