Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku przymierza się do przeprowadzenia aktualizacji treści narzędzia wspierającego wdrażanie modelu zlecania zadań publicznych z zastosowaniem klauzul społecznych p.n. Vademecum Zamówień Społecznych i dostosowania jej do przepisów znowelizowanej ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11.09.2019r. Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. „Model na więcej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach zapytania o oszacowanie wartości usług zapraszamy do przesłania wstępnej kalkulacji ceny mającej na celu ustalenie ceny rynkowej usługi.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE >>>>>>>