„Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim ” prowadzony przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku  w partnerstwie ze Słowińską Grupą Rybacką i Partnerstwem Dorzecze Słupi, zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu:

RODO – unijne zmiany w zakresie ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej oraz ich wpływ na działalność podmiotów ekonomii społecznej

Do udziału w szkoleniu zapraszamy: PRZEDSTAWICIELI/KI PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ z terenu Miasta Słupska i powiatu słupskiego, m.in. stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej i innych podmiotów ekonomii społecznej.

Termin szkolenia: 3 grudnia 2020 r. w godzinach 10.00-17:00

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY >>>>

Z uwagi na sytuację wywołaną obostrzeniami związanymi z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 szkolenie odbędzie się w formule online.

Link do szkolenia otrzymają uczestnicy zakwalifikowani do udziału (pierwszych 12 osób reprezentujących PES z terenu Miasta Słupska i powiatu słupskiego) na dzień przed szkoleniem.

Program szkolenia obejmuje: zakres przepisów i wdrożenie od dnia 25 maja 2018 roku unijnego rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych, w ujęciu działalności podmiotów ekonomii społecznej i z uwzględnieniem co najmniej następujących zagadnień:

  1. Zapoznanie z zagadnieniami o przepisach o ochronie danych osobowych, definicje, m.in.: danych osobowych i zbioru danych osobowych, kim jest administrator danych osobowych i jakie są jego zadania.
  2. Przeprowadzenie warsztatów z przygotowania analiz ryzyka: czynniki zewnętrzne, czynniki wewnętrzne, aktywa, zabezpieczenia, wyliczenie ryzyka.
  3. Zapoznanie z dokumentacją wewnętrzną dotycząca ochrony danych osobowych – stworzenie polityki ochrony danych osobowych, stworzenie obowiązków informacyjnych, przygotowanie rejestrów czynności przetwarzania i kategorii czynności przetwarzania.
  4. Informacje o Inspektorze ochrony danych, zasadach przechowywania i przetwarzania danych oraz wzór przygotowania umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  5. Sprawdzenie dokumentacji RODO przez prowadzącego w podmiocie reprezentowanym przez uczestnika szkolenia.

Chętne osoby prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odesłanie go na adres mailowy: s.hilarecka@cio.slupsk.pl  lub dostarczenie osobiście do punktu informacyjnego w Słupsku na ul. Sienkiewicza 19, do dnia 2 grudnia 2020 do godziny 15.00.

Dodatkowych informacji w sprawie szkolenia udziela Sonia Hilarecka,  tel. 59 840 29 20.

Uwaga liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń!!!