Zapraszamy przedstawicieli i przedstawicielki organizacji do wypełnienia krótkiej ankiety on-line. Badanie posłuży opracowaniu pakietu usług wspierających działania pomorskich NGO
Wypełnienie ankiety trwa ok 10 minut. Na odpowiedzi czekamy do 6 listopada?