,,Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim ” prowadzony przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku w partnerstwie ze Słowińską Grupą Rybacką i Partnerstwem Dorzecze Słupi, zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu:

„Media społecznościowe dla organizacji pozarządowych”

Do udziału w szkoleniu zapraszamy: PRZEDSTAWICIELI/KI PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ z terenu powiatu słupskiego oraz miasta Słupsk, m.in. stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej i innych podmiotów ekonomii społecznej.

Termin i miejsce szkolenia:   22 września 2020 r. SŁUPSK

Program szkolenia obejmuje:

  1. Wykorzystanie mediów społecznościowych do promocji działań NGO.
  2. Nowoczesne programy i aplikacje do tworzenia atrakcyjnych treści w mediach społecznościowych
  3. Skuteczne programy i aplikacje do zarządzania pracą w NGO

Chętne osoby prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (w załączeniu) i odesłanie go na adres mailowy: cio@cio.slupsk.pl lub dostarczenie osobiście do Centrum Inicjatyw Obywatelskich  ul. Sienkiewicza 19 II p. – do dnia 18 września 2020.

Dodatkowych informacji w sprawie szkolenia udziela Sonia Hilarecka tel. 606 626 634

Uwaga liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.