Zapraszamy do udziału w spotkaniu Live 5 czerwca o godz. 12.00 (piątek).
Wpływ klauzul społecznych na rozwiązywanie problemów lokalnych
Dyskutować będą:
Tomasz Schimanek – Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
Kuba Wygnański –  Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”
Agata Chrul, Barbara Bałka – Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Patrycja Czawłytko – Centrum Inicjatyw Obywatelskich
Porozmawiamy o:
– zlecaniu zadań publicznych Podmiotom Ekonomii Społecznej
– wykorzystaniu w tym celu klauzul społecznych
– problemach lokalnych, które mogą być skutecznie rozwiązywane dzięki współpracy samorządu i społecznych przedsiębiorstw

Spotkanie realizuje Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku w ramach projektu Model na Więcej.