Szanowni Państwo,

uprzejmie prosimy o wyrażenie opinii na temat funkcjonowania Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej. Państwa ocena  pozwoli nam dokładniej i efektywniej zaplanować dalszy rozwój oferty doradztwa, szkoleń, zaplecza infrastrukturalnego udostępnianego organizacjom na potrzeby działalności statutowej.

ANKIETA DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA SŁUPSKIEGO CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I EKONOMII SPOŁECZNEJ