Poniżej zamieszczamy treść zapytania dot. zapewnienia wyżywienia podczas wizyty studyjnej w dniu 12.02

ROZEZNANANIE RYNKU NA WYŻYWIENIE NA WIZYTĘ STUDYJNĄ