Tematem konsultacji było poznanie opinii mieszkańców Słupska w sprawie wprowadzenia regulaminu Programu „Nasza wspólna przestrzeń” – programu na rzecz rozwoju infrastruktury czasu wolnego na terenie Miasta Słupska. Konsultacje regulaminu trwały od 23 lutego do 3 marca. W tym czasie mieszkańcy mieli możliwość na zgłoszenie uwag i opinii do regulaminu Programu. Wszystkie przesłane uwagi oraz opinie mieszkańców zostały rozpatrzone ale tylko ich cześć mogła zostać uwzględniona.

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w formie ankiety konsultacyjnej, udostępnionej na stronie internetowej www.slupsk.pl oraz www.cio.slupsk.pl/mojaprzestrzen/.

Dla osób biorących udział w konsultacjach przewidziano bon upominkowy o wartości 200 zł do wydania z Galerii Jantar w Słupsku. Spośród kilkudziesięciu osób biorących udział w konsultacjach bon podarunkowy wygrała pani Aldona Remelska.

Raport z konsultacji regulaminu Programu Nasza Wspólna Przestrzeń

Dziękujemy za Wasz udział w konsultacjach ! i zachęcamy do zgłaszania zadań w ramach Programu.

Przyjęty regulamin dostępny jest na stronie https://www.slupsk.pl/mieszkaniec/aktualnosci/nasza-wspolna-przestrzen